För hälsa, motion och prestation.

Angående dödsfall i samband med Triathlon och andra motinslopp/tävlingar.

Posted by on jan 21, 2013 in Skador och sjukdomar | 0 comments

Ett ämne som tyvärr har blivit aktuellt igen bla pga av de tragiska dödsfall i samband med Ironman 70.3 i Sydafrika,  New York IM mfl. Det sker ju tyvärr då och då att någon dör i samband med ett motionslopp eller tävling och direkt pratas det då ofta om riskerna med att utföra dessa utmaningar och om det är ansvarsfullt att arrangera lopp/tävlingar som dessa.

Hittade i helgen en artikel som går igenom hur stora riskerna är och vad forskning har visat angående detta. http://www.endurancecorner.com/Larry_Creswell/triathlon_death

Larry Creswell (M.D) skriver bla att det i USA dör ca 4000 personer per år i  SCA (Sports-related sudden Cardiac arrest) och att risken för dödsfall i vid sanktionerade tävlingar/lopp är 1/75000 deltagande när det gäller all idrott. För långdistans lopp är risken 1/100 000 deltagande och 1/300 000 under ett maraton. Bland dessa dödsfall räknas alla fall in så som ex omkullkörning med cykel, dödsfall i publiken pga cykelomkörning mm. Ex så är ju även amerikansk fotboll men i den första gruppen som ju är den idrott med störst skade och dödsrisk. Så risken för en deltagare att dö pga SCA är betydligt mindre.

I relation kan vi se på hur många som dör av hjärtinfarkt i Sverige. 2008 dog det 169/100 000 män och 131/100 000 kvinnor. Siffrorna är inte jämförbara då riskerna ovan talar om per deltagare i en tävling medan statistiken nedan är för ett helt år. Men det är ändå tydligt att risken för att få en farlig hjärtinfarkt är betydligt större för ”medelpersonen” än för den som deltar i ex ett maraton.

Larry går också igenom några fler frågeställningar bla om att man har trott att det är nybörjarna eller de med dålig simteknik som har löpt en större risk, vilket inte heller har kunnat påvisas.

Det viktigaste vilket både jag som tränare, andra deltagare och arrangören alltid har sagt är:

Kom förbered och i fysisk form och starta bara om du är frisk. Dels för att du kan utsätta din kropp för onödig risk för framtida men, men även för att du skall få den upplevelse som ett lopp eller tävling är värd att vara.

Källor:

Triathlon-Related Deaths – The Facts and What You Should Know, Larry Craeswell (läst 2013-01021) http://www.endurancecorner.com/Larry_Creswell/triathlon_death

Hjärtinfarkter 1987-2008, Socialstyrelsen, 2010: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18176/2010-11-17.pdf

 

Share Button

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.