För hälsa, motion och prestation.

BORG-Skalan: Träningsintensitet genom skattning

Posted by on feb 9, 2010 in Träningslära | 1 comment

Under en föreläsning på Idrottstränarutbildningen så var det en av föreläsarna som öppnade upp med att det finns tre saker som får en mans puls att stiga, fysisk ansträngning, värme och vackra kvinnor (jag minns inte om han gick in på hur många saker som får kvinnor puls att stiga). Efter det hade han i alla fall fått en del av åhörarna att vakna och föreläsning gled in på upplevelsen av fysisk ansträngning.

Föreläsaren var Gunar Borg och han visade oss sambandet mellan den upplevda ansträngningen och den faktiska ansträngningen.
Borg-skalan (Borg RPE Scale) är en skala ifrån 6-20 där man skall skatta hur ansträngande arbetet är och genom att genomföra syreupptags tester samtidigt som man anger den skattade ansträngningen har man kunnat visa på att väldigt många kan med god säkerhet skatta hur ansträngande aktivitet han/hon utför.

BORG-Skalan

6 Ingen ansträngning alls
7  
8  
9 Mycket lätt
10  
11 Ganska lätt
12  
13 Något ansträngande
14  
15 Ansträngande
16  
17 Mycket ansträngande
18  
19 Extremt ansträngande
20 Maximal ansträngning
 

Borg RPE Scale © Gunar Borg 1970, 1985, 1984, 1998

Jämförelse mellan skattad och uppmätt ansträning under 20-60 min fysisk aktivitet.

av Max Puls av Max VO2 Skattning enligt BORG skalan Klassificerad ansträngning
<35% <30% <9 Mycket lätt
35-59% 30-49% 10-11 Lätt
60-79% 50-74% 12-13 Moderat / Medel
80-89% 75-84% 14-16 Tungt
≥90% ≥85% >16 Mycket tungt 

Hämtad ifrån Costill D, Wilmore J, (2004), egen översättning

Enligt egen erfarenhet tycker jag att problemen finns på väldigt hög intensitet nära mjölksyra tröskeln (då det är så små ökningar i ansträngning som gör att man tar i för hårt) och om man har en dålig dag när kroppen inte svarar som den brukar.
Men övning ger färdighet och jag rekommenderar verkligen att man använder denna skalan även som ett komplement till pulsklocka (framför allt om man använder uträknade och inte framtestade pulsintervaller)

Källförteckning
Böcker
Physiology of sport and exercise; Costill D, Wilmore J, (2004) Human Kinetics
Föreläsning
Gunar Borg, Högskolan Falun/Borlänge, 1993

Share Button

One Comment

Join the conversation and post a comment.

  1. SergiooC

    http://www.maxprestation.se has potential, you can make your page go viral easily using one tricky method. Just search in google:
    Sulingi’s Method To Go Viral

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.