För hälsa, motion och prestation.

Styrketräning

3×3 workout

Posted by on feb 11, 2010 in Styrketräning | 0 comments

1 december 1996 skrev Matt Brzycki en artikel i Coach and Athletic directory om en träningsrutin som ”may ”kill” you but it is time-efficient… and it works!” Han kallar träningsrutinen för Metabolic conditioning 3×3 workout och det som tränas är förmågan att jobba på mycket hög muskulär intensitet under förhållandevis lång tid. Så en avgörande faktor för hur man klarar träningen är hur pass snabbt man kan få ut ny energi och syre till musklerna trots hög...

Read More