För hälsa, motion och prestation.

Lågintensiv träning (återhämtnings träning)

Posted by on apr 27, 2010 in Träningslära | 0 comments

Lätt fysiska aktivitet som också kallas Restitutionsträning eller återhämtningsträning med syfte att snabba på återhämtningen efter hård träning eller tävling. 

Träningsintensitet
Den lågintensiva träningen bedrivs inom följande intensitetsnivåer för mer beskrivning av dessa nivåer läs mer om träningsintensitet.
0 – 10% av Maximal intensitet
28 – 70% av Max VO2 där snittet bör ligga på 47%
50 – 80% av Maxpuls där snittet bör ligga på 65% 

Genomförande

Lätt fysisk aktivitet i ett lugnt och jämn tempo dagen efter ett hårt träningspass eller tävling. Träningen kan bedrivas i din ordinarie disciplin eller någon annan aktivitet för att öka variationen på din träning.  För bollidrottare bör träningen ske i alternativa bollsporter men var noga med att undvika intensitetsökningar.

Källförteckning
Böcker
Aerob och Anaerob träning; Michalski L, Bangsbo J, (2004) SISU Idrottsböcker, Stockholm
Physiology of sport and exercise; Costill  D, Wilmore J, (2004) Human Kinetics

Share Button

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.