För hälsa, motion och prestation.

Snabbdistans

Posted by on mar 30, 2010 in Träningsformer | 0 comments

Syftet med snabbdistans är att träna på tävlingshastighet eller något snabbare för att både tekniskt och muskulärt förbättra förmågan hålla rätt tempo under lopp/tävling. Snabbdistansen skall framför allt träna i slutet av uppbyggnadsträning och under specialträningsperioden.

Intensiteten för snabbdistansträningen ligger inom övre tredjedelen av medelintensiv träning:

70-75% av maximalt syreupptag
80-84% av maxpuls
14-15 enligt BORGskalan

Tempot/intensiteten skall vara jämn under hela passet och forskning har visat att två kortare snabbdistanspass kan ge minst lika mycket träningseffekt som ett längre distanspass.

Längden på passen varierar utefter träningsvana och målet med träningen men för de flesta hamnar ett snabbdistanspass på 20 till 50 minuter.

Källförteckning
Böcker
Uthållighetsträning; Porsman Reimhult C, (2009) Kosta förlag
Aerob och Anaerob träning; Michalski L, Bangsbo J, (2004) SISU Idrottsböcker, Stockholm
Träna din kondition; Artur Forsberg, (1995) SISU Idrottsböcker, Malmö

Share Button

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.