För hälsa, motion och prestation.

Posts Tagged "elit nivå"

Ett stentufft konditionspass för cyklister

Posted by on mar 21, 2012 in Kondition | 0 comments

Veckans konditionspass är för den riktigt vältränade cyklisten (elit nivå) Totaltiden inom rätt pulsintervall är totalt 40 minuter så det är ett pass för  avancerad nivå. Med så lång tid i detta höga pulsintervall krävs det att du är vältränad, mycket vältränad och du får räkna med många dagars återhämtning innan du kör nästa högintensiva träning igen. Däremot är det lämpligt att dagen efter ett sådant här pass träna ett så kallat...

Read More