För hälsa, motion och prestation.

Posts Tagged "hälsofaktorer"

Kondition vs hälsa

Posted by on maj 7, 2013 in Hälsa | 0 comments

Kondition vs hälsa

Finns det något samband mellan kondition och hälsa? Jo det finns ett tydligt samband mellan kondition och hälsa. Med en medel till god kondition minskar risken för att då i sjukdomar inom metabola syndromet (ex diabetes typ 2, högt blodtryck, fetma, stroke mfl) mycket jämfört med att ha en dålig kondition Kondition Med kondition menas våran aeroba kapacitet dvs. hur mycket ork vi har. Ju bättre kondition vi har desto mer arbete orkar vi utföra och vi blir inte lika lätt...

Read More