För hälsa, motion och prestation.

Posts Tagged "maxstyrka"

Beräkning av 1RM

Posted by on mar 20, 2012 in Fystester | 0 comments

Ofta när vi gör styrketester så vill vi uppnå 1 RM dvs en repetition max. Den högsta vikt vi orkar lyfta i en repetition. Ibland kan det vara svårt att utöra dessa tester på 1RM utan vi kanske hamnar på 8 RM dvs en vikt vi orkar lyfta åtta men inte nio gånger. Följande tabell visar på sambandet mellan 1RM och procenten av den vikten vi förmodligen orkar lyfta på fler repetitioner. Med hjälp av tabellen kan vi därför få ut den förmodade 1RM av exempelvis ett 4RM...

Read More