För hälsa, motion och prestation.

Posts Tagged "Tesvärde"

Cooper test

Posted by on feb 6, 2010 in Fystester | 0 comments

Coopertestet är ett konditionstest för löpning som är framtaget under 1960-talet. Trotts att testet är ganska enkelt så är det tack vare mycket referensvärden ett ganska säkert test. Dom flesta får ett ganska riktigt testvärde och de är bara de som har problem att springa eller som är specialiserade inom någon gren där man mestadels jobbar med armarna som får ett stort felvärde (som ex simmare, roddare, kanotister mfl.).  För ex en specialiserad cyklist är det lämpligare...

Read More