Coachingnivåer

Vilken coachingnivå som passar dig beror mestadels på din ambitionsnivå eller om du önskar ett helt individuellt upplägg.

Nivåerna

Vilken nivå av coaching som passar dig beror huvudsakligen på din ambition och hur mycket tid du planerar att lägga på din träning.

På nivåerna Cruiser och performance cruiser är träningsprogrammen fasta men du kopplas till ett program som passar din nivå och mål.

I den individuella coachingen är träningsprogrammen helt individuella och förrändras efter hur du utvecklas och anpassas efter hur dina veckor ser ut.

Cruiser

Mål: Att stå på startlinjen väl förberedd för att ta dig igenom loppet med marginal och få en härlig upplevelse.

Träningen är tänkt att ge dig en bra grund för att du skall klara din utmaning ha en kul och bra dag genom din utmaning. Förberedelsen är lika kul och viktig som utmaningen och du tränar i detta program för att få en hållbar kropp som kan klara de utmaningar du vill göra. Träningen i dessa program är lika mycket för en god hälsa som för att klara loppet du siktar mot, med så lite träningstid som möjligt.

Träningsprogrammen är förgjorda program där där det finns utrymme för dig att personligen anpassa programmet till dina förutsättningar. Det finns instruktioner om hur du skall anpassa programmet för att passa dig så bra som möjligt.

Träningsintensiteten utgår ifrån upplevd ansträngning men för dig som vill arbeta med pulsen så finns det guidning i hur du gör det.  Programmen på denna nivå går att kombinera med en runstreak.

Träningstid:

Löpprogram: 3-5 pass / v med 3-6 timmars träning under grundträning och med några veckor på 6-8 timmar/v under mängdperioden.

Tri:  4-6 pass / v med 5-7 timmar per vecka under grundträning och med några veckor på 8-10 timmar/v under mängdperioden. För Ironmandistanser tillkommer det två big days på ca 8 timmar vardera.

Cykel: 3-5 pass/v med 4-6 timmar per vecka under grundträning och med några veckor på 8-10 timmar/v under mängdperioden.

Performance cruicer

Mål: Att stå väl förberedd på startlinjen för att klara utmaningen men även där du tränat för att kunna hålla fart och driv genom loppet.

Du sätter värde på att få en bra upplevelse av loppet samt känna att du gör en bra prestation under loppet.

Träningen är för dig en viktigt och ganska stor del i livet men du är inte riktigt fullt dedikerad och känner att fritiden även behöver läggas på en hel del annat.

Träningsprogrammen är förgjorda program där det finns utrymme för dig att personligen anpassa programmet till dina förutsättningar. Det finns instruktioner om hur du skall anpassa programmet för att passa dig så bra som möjligt.

Träningsintensiteten presenteras i 6 olika zoner där du får hjälp med att ställa in rätt puls och effektnivå samt att vi även använder upplevd ansträngning. Programmet passar alltså både för dig som använder pulsklocka och effektmätare likväl för dig som använder upplevd ansträngning.

Program på denna nivå går att kombinera med en runstreak.

Träningstid:

Löpprogram: 4-6 pass / v med 5-7 timmars träning under grundträning och med några veckor på 6-9 timmar/v under mängdperioden.

Tri:  5-7 pass / v med 8-11 timmar per vecka under grundträning och med några veckor på 8-10 timmar/v under mängdperioden. För Ironmandistanser tillkommer det två big weekends på ca 10-15 timmar vardera.

Cykel: 5-7 pass/v med 6-10 timmar per vecka under grundträning och med några veckor på 10-12 timmar/v under mängdperioden.

Racer

Mål: Att stå på startlinjen mycket väl förberedd för att du skall kunna prestera på ditt yttersta som tävlingsmotionär.

Träningen styr stora delar av ditt liv och du har en stor ambitionsnivå med ditt motionsidrottande.

Träningsprogrammen är förgjorda program där du matchas mot det som passar dig bäst. Det finns instruktioner om hur du skall anpassa programmet för att passa dig så bra som möjligt. Så programmet anpassas inte efter dina personliga förutsättningar om hur dina veckor ser ut eller hur du utvecklas. Dock vid de utvärderingar som ingår så får du tips om hur du anpassar programmet för dig eller om vi matchar dig mot ett annat program för den kommande tiden. Vill man istället ha personligt utformat program och kontinuerlig utvärdering så titta närmare på Personlig träningscoaching.

Träningsintensiteten presenteras i 6 olika zoner där du får hjälp med att ställa in rätt puls och effektnivå samt att vi även använder upplevd ansträngning som ett komplement för att kunna anpassa träningen efter dagsform.

 

Träningstid:

Löpprogram: 7-10 pass / v med 7-12 timmars träning under grundträning och med några veckor på 10-15 timmar/v under mängdperioden.

Tri: 8-12 pass / v med 10-14 timmar per vecka under grundträning och med några veckor på 15-20 timmar/v under mängdperioden. För Ironmandistanser tillkommer det två big weekends på ca 10-15 timmar vardera.

Cykel: 7-10 pass/v med 9-13 timmar per vecka under grundträning och med några veckor på 15-20 timmar/v under mängdperioden.

Personlig träningscoaching

Siktar du mot en annan typ av lopp eller vill ha flera tävlingar per säsong alternativt känner att du vill ha ett mer individuellt anpassat träningsprogram så är den Personliga träningscoachingen något för dig.

Här anpassas träningsprogrammet efter ditt liv med när du kan träna vad, din bakgrund och dina mål. Träningsprogrammet görs kontinuerligt och tar hänsyn till hur du utvecklas och hur mycket du kunnat träna.

Träningstid:

Anpassa helt efter dina mål, förutsättningar och möjligheter. Här detaljplaneras programmet efter ditt egna veckoschema

Vad som ingår på respektive nivå

Kortprogrammen har mer anpassat innehåll som beskrivs på respektive programs sida.

Adress

Folkparksvägen 17
593 36 Västervik

Bokning

Onlinebokning
Tel: 0735-112290

Karta